تبلیغات
یادداشت های من - آموزش HTML DOM – جلسه سوم– درخت گره در HTML DOM

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

آموزش HTML DOM – جلسه سوم– درخت گره در HTML DOM

سه شنبه 3 خرداد 1390   12:00 ق.ظ

HTML DOM به یک سند HTML به عنوان یک درخت گره نگاه می کند.


تمام گره ها در درخت با دیگر گره ها ارتباط دارد.

 درخت گره ی HTML DOM

HTML DOM به یک سند HTML به عنوان یک ساختار درختی نگاه می کند. ساختار درختی در اینجا node-tree (درخت گره) نامیده می شود.

از طریق درخت می توان به تمام گره ها دسترسی پیدا کرد. محتویات آنها را می توان ویرایش و یا حذف کرد و می توان عناصر جدید (گره جدید) ایجاد نمود.

درخت گره ی زیر مجموعه  ای از گره ها و ارتباط بین آنها را نشان می دهد. درخت از گره ریشه شروع شده و در برگ ها به گره های متن (text) می رسیم.

 درخت گره در HTML DOM

والدین، فرزندان . برادران (هم نژاد) یک گره:

گره ها در درخت گره یک رابطه سلسله مراتبی با هم دارند. عبارات والد، فرزند و برادر برای توصیف این روابط به کار می رود. گره های والد فرزندانی دارند. فرزندان در یک سطح یکسان را هم نژاد (برادر یا خواهر) می نامند.

در درخت گره، بالاترین گره را گره ریشه می نامند

هر گره به جز گره ریشه دقیقاً یک والد (پدر) دارد.

هر گره می تواند هر تعدادی فرزند داشته باشد.

یک برگ گره های است که هیچ فرزندی ندارد.

برادرها گره هایی هستند که یک والد دارند.

تصویر زیر بخش از درخت گره و روابط بین گره ها را نشان می دهد:

 روابط بین گره ها در درخت گره HTML DOM

 

به کد HTML زیر نگاه کنید:

<html>
  <head>
    <title>DOM Tutorial</title>
  </head>
  <body>
    <h1>DOM Lesson one</h1>
    <p>Hello world!</p>
  </body>
</html>

بر اساس کد HTML بالا:

  • گره <html> هیچ والدی ندارد پس گرره ریشه است.
  • والد گره های <head> و <body> فرزندان گره <html> هستند.
  • گره ی والد برای گره متن «Hello World!» گره <p> است.

و:

  • گره <html> دو فرزند دارد: <head> و <body>
  • گره <head> یک فرزند دارد: گره <title>
  • گره های <h1> و <p> برادر (یا خواهر) هستند و هر دو فرزندان <body> هستند.

 

اولین فرزند – آخرین فرزند

با توجه به کد HTML بالا:

  • عنصر <head> اولین فرزند عنصر <html> است و عنصر <body> آخرین فرزند این عنصر است.
  • عنصر <h1> اولین فرزند عنصر <body> و عنصر <p> آخرین فرزند آن است.


پ ن : این مجموعه آموزش ها از سایت W3C ترجمه شده و خواهد شد. جهت آشنایی خودم و دیگران منتشر می کنم.


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : HTML DOM ،