تبلیغات
یادداشت های من - آموزش جاوااسکریپت – جلسه هفتم: عملوندها Operators

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

آموزش جاوااسکریپت – جلسه هفتم: عملوندها Operators

چهارشنبه 8 تیر 1390   12:42 ق.ظ

= برای نسبت دادن یک مقدار به کار می رود.

+ برای اضافه کردن یک مقدار به کار می رود.

عملگر انتساب = برای نسبت دادن مقادیر به متغیرهای جاوا اسکریپت به کار می رود.

عملگر حسابی + برای اضافه کردن مقادیر به هم به کار می رود.

y=5;
z=2;
x=y+z;

مقدار x بعد از اجرای کدهای بالا برابر 7 می شود.

عملگرهای حسابی JavaScript

عملگرهای حسابی برای انجام کارهای حسابی روی متغیرها و مقادیر به کار می رود.

اگر y=5 باشد در قسمت زیر کارایی هر یک از عملگرها رو توضیح دادم:

+ و – برای جمع و تفریق به کار می رود

x=y+2    نتیجه: x=7 و y=5

x=y-2     نتیجه: x=3 و y=5

* برای ضرب

x=y*2  نتیجه : X=10 و y=5

/ برای تقسیم

x=y/2   نتیجه: x=2.5 و y=5

% برای باقیمانده تقسیم

x=y%2   نتیجه: x=1 و y=5

++  و  -- کاهش و افزایش یک واحدی

x=++y  نتیجه: x=6 و y=6

x=y++  نتیجه: x=5 و y=6

x=--y نتیجه: x=4 و y=4

x=y—نتیجه: x=5 و y=4

 

عملگرهای انتساب JavaScript

برای انتساب مقادیر به متغیرهای جاوااسکریپت به کار می رود.

اگر x=10 و y=5 باشد داریم:

=        x=y    نتیجه: x=5

+=      x+=y   مانند x=x+y عمل می کند.  نتیجه: x=15

-=      x-=y   مانند x=x-y عمل می کند. نتیجه: x=5

*=     x*=y   مانند x=x*y عمل می کند. نتیجه: x=50

/=     x/=y   مانند x=x/y عمل می کند. نتیجه: x=2

%=     x%=y  مانند x=x%y عمل می کند. نتیجه: x=0

 

عملگر + بر روی رشته ها

می توان از عملگر + برای افزودن رشته ها و متن ها به یکدیگر نیز استفاده نمود.

برای اضافه کردن دو یا چند متن رشته ای به هم به صورت زیر عمل می کنیم:

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

بعد از اجرای دستورات بالا متغیر txt3 شامل مقدار "What a verynice day" خواهد بود.

برای اینکه یک space بین دو رشته بیفتد باید این فضای خالی را در یک از رشته ها تعبیه کنید (انتهای رشته اول یا ابتدای رشته دوم)

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

یا می توانید یک space داخل عبارت جمع قرار دهید:

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+" "+txt2;

بعد از اجرای دو دستور بالا متغیر txt3 شامل عبارت "What a very nice day" خواهد بود.

افزودن رشته ها به اعداد:

قانون کلی این است: اگر شما یک عدد را به یک رشته اضافه کنید نتیجه یک رشته خواهد بود.

 

مثالها:

x=5+5 >>>>>>>>>>>> 10
x=”5”+”5”>>>>>>>>>>55
x=”5”+5>>>>>>>>>>>55
x=5+”5”>>>>>>>>>>55

 


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : JavaScript ،طراحی وب ،