تبلیغات
یادداشت های من - آموزش HTML5 – جلسه دوازدهم – صفات جهانی (Global Attributes) 2

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

آموزش HTML5 – جلسه دوازدهم – صفات جهانی (Global Attributes) 2

دوشنبه 10 مرداد 1390   09:45 ب.ظ

بخش دوم صفات جهانی در زیر آمده است. همانطور که در جلسه قبل توضیح دادم صفات زیر توسط تمام تگ های HTML5 به جز تعداد اندکی پشتیبانی می شود.

id

مقداری که میگیرد: یک id

یک id منحصر به فرد برای هر عنصر تعریف می کند. از صفت id می توان به عنوان یک لینک anchor توسط یک کد جاوااسکریپت (به کمک HTNL DOM) یا توسط CSS برای ایجاد یا تغییر استیل یک عنصر با id خاص استفاده کرد.

مثال:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function change_header()
{
document.getElementById("myHeader").innerHTML="Nice day!";
}
</script>
</head>
<body>
<h1 id="myHeader">Hello World!</h1>
<button onclick="change_header()">Change text</button>
</body>
</html>

 

استفاده از id در CSS

http://www.w3schools.com/html5/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_id_css

استفاده از id برای ساخت لینک Anchor

http://www.w3schools.com/html5/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_id_anchor


lang

مقداری که میگیرد: کد زبان مورد نظر

زبان محتویات عنصر مورد نظر را مشخص می کند.

مثال:

<p lang="fr">Ceci est un paragraphe.</p>

فهرست کدهای زبانی قابل استفاده در این صفت:

http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp

 

 

spellcheck

مقداری که میگیرد: true یا false

توضیحات: این صفتی است که مشخص می کند محتویات یک عنصر از نظر گرامری بررسی شوند یا نه. متن های زیر قابل بررسی هستند:

-          مقدار یک فیلد ورودی متنی (غیر پسوردی)

-          مقدار یک عنصر text area

-          متن در عناصر قابل ویرایش (مانند مثال بعد)

مثال:

<p contenteditable="true" spellcheck="true">This is a praggagraph. It is editable. Try to change this text.</p>

 

style

مقداری که میگیرد: تعاریف و دستورات CSS که با سمی کالن (;) از هم جدا می شوند.

توضیحات: سبک های درون خطی را برای عناصر مختلف تعیین می کند. این سبک ها بر سبک هایی که در داخل تگ های <style> و فایل های css خارجی ارجحیت دارد و آن ها را override می کند.

مثال:

<h1 style="color:blue;text-align:center">This is a header</h1>
<p style="color:green">This is a paragraph.</p>

 

 

tabindex

مقداری که میگیرد: یک عدد

توضیحات: این اعداد ترتیبی که با زدن دکمه Tab صفحه کلید توسط کاربر روی آن ها می رود را مشخص می کند.

مثال:

<a href="http://www.husseinjahan.mihanblog.com/" tabindex="2">Hussein’s Blog</a><br />
<a href="http://www.hussein.gigfa.com/" tabindex="1">من و ارشد</a><br />
<a href="http://www.google.com/" tabindex="3">Google</a>


title

مقداری که میگیرد: یک متن

توضیحات: این خاصیت اطلاعات بیشتری درباره یک عنصر می دهد. این اطلاعات وقتی ماوس رو آن عنصر قرار می گیرد به صورت tooltip نمایش داده می شود.

 


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : HTML 5 ،طراحی وب ،