تبلیغات
یادداشت های من - آموزش HTML5 – جلسه سیزدهم – صفات رویداد (Event Attributes)

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

آموزش HTML5 – جلسه سیزدهم – صفات رویداد (Event Attributes)

چهارشنبه 19 مرداد 1390   11:40 ب.ظ

HTML4 توانایی اجازه دادن به رویدادها برای راه اندازی اعمال، مثل شروع یک کد جاوااسکریپت وقتی که یک کاربر روی یک عنصر کلیک می کند، را ایجاد کرد. برای آموزش برنامه نویسی رویدادها باید به آموزش های جاوااسکریپت و DHTML مراجعه نمایید.

در پایین خواص رویداد جهانی که می توانید در عناصر HTML5 از آن ها استفاده نمایید آمورده شده است.

 

خواص رویداد Window

این خواص روی تگ <body> اعمال می شود:

onafterprint

اسکریپت بعد از پرینت یک سند اجرا می شود.

onbeforeprint

اسکریپت قبل از پرینت یک سند اجرا می شود.

onbeforeonload

اسکریپت قبل از لود صفحه اجرا می شود.

onblur

اسکریپت در صورت که تمرکز (فوکس) کاربر از صفحه خارج شد.

onerror

اسکریپت در صورت بروز یک خطا رخ می دهد.

onfocus

اسکریپت در زمانی که کاربر روی یک پنجره فوکوس کرد اجرا می شود.

onhaschange

اسکریپت در زمانی که تغییر در سند ایجاد شود اجرا می شود.

onload

اسکریپت در زمانی که صفحه لود می شود اجرا می شود.

onmessage

اسکیرپت زمانی که یک کادر پیام فراخوانی می شود، اجرا می شود.

onoffline

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند به حالت آفلاین می رود.

ononline

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند آنلاین می شود.

onpagehide

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند مخفی می شود.

onpageshow

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند نمیان می شود.

onpopstate

اسکریپت زمانی اجرا می شود که تغییراتی در history مرورگر رخ دهد.

onredo

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر روی سند یک عمل redo انجام دهد.

onresize

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر بخواهد اندازه پنجره را تغییر دهد.

onstorage

اسکریپت زمانی اجرا می شود که صفحه لود می شود.

onundo

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر روی سند یک عمل undo انجام دهد.

onunload

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر سند را ترک کند.

 

 

خواص رویداد Form

رویدادهایی که توسط یک فرم HTML فراخوانی می شود. رئی تمام تگ های HTML5 اعمال می شود ولی بیشتر وی عناصر فرم آن ها را اعمال می کند.

onblur

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک تمرکز از روی یک عنصر خارج شود.

onchange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که تغییر در عنصر رخ دهد.

oncontextmenu

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک منوی context menu اجرا شود.

onfocus

اسکریپت زمانی اجرا می شود که روی یک عنصر فوکوس شود.

onformchange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که روی یک فرم تغییر اعمال شود.

onforminput

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک فرم یک ورودی را از کاربر بگیرد.

oninput

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر یک ورودی را از کاربر بگیرد.

oninvalid

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر نا معتبر باشد.

onreset

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک فرم ریست شود (این صفت در HTML5 نا معتبر است.)

onselect

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر انتخاب شده است.

onsubmit

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک فرم ثبت (submit) شود.

 

 

صفات Keyboard

onleydown

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه فشار داده شود.

onkeypress

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه فشار داده شده و رها شود.

onkeyup

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه رها شود.

 

 

صفات Mouse

onclick

اسکریپت زمانی اجرا می شود که ماوس کلیک شود.

ondblclick

اسکریپت زمانی اجرا می شود که ماوس دابل کلیک شود.

ondrag

اسکریپت زمانی اجرا می شود که عنصری درگ شود.

ondragend

اسکریپت زمانی اجرا می شود که درگ کردن عنصر خاتمه یابد.

ondragenter

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر در یک محیط مقصد معتبر درگ شود.

ondragleave

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر روی یک محیط مقصد معتبر درگ شود.

ondragstart

اسکریپت زمانی اجرا می شود که عمل درگ آغاز شود.

ondrop

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر درگ شده دراپ شود (رها شود)

onmousedown

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه ماوس فشار داده شود.

onmousemove

اسکریپت زمانی اجرا می شود که نشانگر ماوس حرکت کند.

onmouseout

اسکریپت زمانی اجرا می شود که نشانگر ماوس خارج از محیط یک عنصر حرکت کند.

onmouseover

اسکریپت زمانی اجرا می شود که نشانگر ماوس روی محیط یک عنصر حرکت کند

onmouseup

اسکریپت زمانی اجرا می شود که دکمه ماوس رها شود.

onmousewheel

اسکریپت زمانی اجرا می شود که چرخ ماوس شروع به چرخیدن کند.

onscroll

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اسکرول بار شروع به پیمایش شود.

 

صفات Media

onabort

اسکریپت زمانی اجرا می شود که رویداد abort (لغو) روی دهد.

oncanplay

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه می تواند شروع به اجرا شود ولی شاید برای بافر شدن باد توقف کند.

oncanplaythrough

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه بدون اینکه بافر شود می تواند تا انتها اجرا شود.

ondurationchange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که زمان یک رسانه تغییر کند.

onemptied

اسکریپت زمانی اجرا می شود که منبع یک رسانه به صورت ناگهانی خالی شود (در اثر خطای شبکه یا خطا در لود یا ...)

onended

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اجرای یک رسانه به پایان برسد.

onerror

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خطایی در طی لود شدن یک عنصر رخ دهد.

onloadeddata

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اطلاعات رسانه لود شده است.

onloadedmetadata

اسکریپت زمانی اجرا می شود که مدت زمان و دیگر اطلاعات مدیا برای یک عنصر media لود شده است.

onloadstart

اسکریپت زمانی اجرا می شود که لود یک مدیا آغاز شود.

onpause

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه pause شود.

onplay

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه شروع به اجرا شود.

onplaying

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه در حال اجراست.

onprogress

اسکریپت زمانی اجرا می شود که مرورگر در حال گرفتن یک رسانه از منبعش است.

onratechange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اندازه زمان اجرا  شده ی یک رسانه تغییر کرده است.

onreadystatechange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که ready-state تغییر کند.

onseeked

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خاصیت seeking عنصر media مقدار true ندارد و پیمایش تمام شده است.

onseeking

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خاصیت seeking عنصر media مقدار true  دارد و پیمایش آغاز شده است.

onstalled

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خطایی در گرفتن رسانه از منبع رخ دهد (stalled).

onsuspend

اسکریپت زمانی اجرا می شود که مرورگر در حال گرفتن یک رسانه از منبع است ولی قبل از اینکه به طور کامل گرفته شود متوقف شود.

ontimeupdate

اسکریپت زمانی اجرا می شود که رسانه موقعیت زمان اجرایی اش را تغییر دهد.

onvolumechange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که رسانه صدایش تغییر کند و یا صدایش قطع شود (mute).

onwaiting

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اجرای رسانه متوقف شود اما انتظار resume وجود داشته باشد.

 

بسیار خوب این بخش هم تمام شد می توانید پی دی اف این 13 جلسه را از طریق لینک زیر و از وب سایت آیاپیر دریافت نمایید. برای دریافت روی تصویر زیر کلیک کنید تا به وب سایت آیاپیر منتقل شوید و از آنجا می توانید لینک دانلود را مشاهده و آن را دانلود نمایید.

دانلود آموزش HTML5 قسمت اول

 


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : HTML 5 ،طراحی وب ،