تبلیغات
یادداشت های من - آموزش جاوااسکریپت – جلسه هشتم: مقایسه و عملگرهای منطقی

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

آموزش جاوااسکریپت – جلسه هشتم: مقایسه و عملگرهای منطقی

یکشنبه 25 فروردین 1392   12:31 ب.ظ

مقایسه و عملگرهای منطقی برای بررسی درستی و یا غلط بودن عبارات به کار می روند.

عملگرهای مقایسه:
عملگرهای مقایسه در عبارات منطقی به کار می رود و برای یافتن تساوی و یا عدم تساوی دو مقدار یا متغییر استفاده می شود.
اگر x=5 باشد برای عملگرهای منطقی خواهیم داشت:
== بررسی تساوی
x==8           >> false
x=5              >> true


=== بررسی تساوی (هم مقدار و هم نوع)
x===5       >>> true
x===”5”     >>> false


!= بررسی عدم تساوی
x!=8           >>> true

> بزرگتر
x>8           >>> false

< کوچکتر
x<8           >>> true

>= بزرگتر یا مساوی

<= کوچکتر و یا مساوی

چگونه از آنها استفاده کنیم؟
عملگرهای مقایسه ای در عبارات شرطی کاربرد دارد و عبارات شرطی عملیاتی را بر اساس مقدار نتیجه شده از این عملگرها انجام میدهد:

if (age<18) document.write("Too young");
درباره عبارات شرطی در جلسه بعد توضیحات بیشتری خواهم داد.

عملگرهای منطقی:
عملگرهای منطقی برای پی بردن به منطق بین متغیرها یا مقادیر به کار می رود.
اگر x=6 و y=3 باشد خلاصه عملگرهای منطقی به صورت زیر است:

&& "و" منطقی مثلاً (x<10&&y>1) نتیجه منطقی درست (true) دارد چون هر دو عبارات درست است.

|| "یا"ی منطقی مثلاً (x==5 ||y==5) نتیجه منطقی غلط (false) دارد چون هر دو عبارت غلط است.

! "نه" یا نقیض منطقی مثلاً !(x==y) نتیجه منطقی درست دارد.

عملگر شرطی
جاوااسکیپت یک عملگر شرطی هم دارد که مقادیری را به متغیرها بر اساس یک شرط نسبت میدهد.
نحو دستوری:

variablename=(condition)?value1:value2
مثال:

greeting=(visitor=="PRES")?"Dear President ":"Dear ";

اگر متغیر visitor مقدار PRES داشته باشد، در آن صورت متغیر greeting مقدار "Dear President " خواهد گرفت در غیر این صورت مقدار "Dear" می گیرد.


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : JavaScript ،