تبلیغات
یادداشت های من - آموزش جاوااسکریپت – جلسه نهم: دستور شرطی if…else

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

آموزش جاوااسکریپت – جلسه نهم: دستور شرطی if…else

دوشنبه 26 فروردین 1392   10:43 ب.ظ

دستورات شرطی برای اجرای عمل های متفاوت بر اساس برقراری شرطهای مختلف به کار می رود.

دستورات شرطی
در خیلی از موارد در هنگام نوشتن یک کد شما نیاز دارید که بر اساس تصمیمات مختلف کارهای متفاوتی انجام دهید. برای انجام این کار شما باید از دستورات شرطی استفاده کنید.
در جاوااسکریپت ما دستورات شرطی زیر را داریم:
دستور if: برای اجرای بعضی کدها در صورتی که اگر شرطی درست باشد.
دستور if..else: برای انجام بعضی دستورات در صورتی که شرطی درست باشد و بعضی دستورات دیگر در صورتی که آن شرط برقرار نباشد.
دستور if…else if…else: در اینجا می توان چند شرط را با هم بررسی کرد که هر کدام که برقرار بود آن انجام شود.
دستور swith: برای اینکه یکی از مجموعه دستورات را به برقراری یکی از شرطها منحصر کنیم.


دستور If

if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true
  }
دقت کنید که حروف دستور کوچک هستند یعنی در صورتی که از IF استفاده کنید خطایی رخ داده است.
مثال:

<script type="text/javascript">
//Write a "Good morning" greeting if
//the time is less than 10
var d=new Date();
var time=d.getHours();
if (time<10)
  {
  document.write("<b>Good morning</b>");
  }
</script>
دقت کنید که در این دستور از else استفاده نشده است. شما به مرورگر می گویید کاری را انجام دهد فقط اگر شرط گفته شده برقرار باشد.

دستور If…Else

if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true
  }
else
  {
  code to be executed if condition is not true
  }
مثال:

<script type="text/javascript">
//If the time is less than 10, you will get a "Good morning" greeting.
//Otherwise you will get a "Good day" greeting.
var d = new Date();
var time = d.getHours();
if (time < 10)
  {
  document.write("Good morning!");
  }
else
  {
  document.write("Good day!");
  }
</script>

دستور If...else if...else

if (condition1)
  {
  code to be executed if condition1 is true
  }
else if (condition2)
  {
  code to be executed if condition2 is true
  }
else
  {
  code to be executed if neither condition1 nor condition2 is true
  }
مثال:

<script type="text/javascript">
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time<10)
  {
  document.write("<b>Good morning</b>");
  }
else if (time>10 && time<16)
  {
  document.write("<b>Good day</b>");
  }
else
  {
  document.write("<b>Hello World!</b>");
  }
</script>
به دلیل اینکه این دستورات خیلی ساده هستند زیاد آن ها را موشکافی نکردم. در صورتی که از حداقل اطلاعات برنامه نویسی بهره مند باشید به راحتی می توانید این دستورات را درک و نتایج آن ها را بفهمید.
یک مثال تقریبا پیشرفته تر:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var r=Math.random();
if (r>0.5)
{
document.write("<a href='http://www.Husseinjahan.mihanblog.com'>یادداشت های حسین جهانبخش</a>");
}
else
{
document.write("<a href='http://www.hussein.gigfa.com'>من و ارشد</a>");
}
</script>
</body>
</html>


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : JavaScript ،طراحی وب ،