تبلیغات
یادداشت های من - می بینی که ... فاضل نظری

یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ...
هر چیزی که بهش علاقه دارم

حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

جستجو

 

می بینی که ... فاضل نظری

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390   11:44 ق.ظ

بعد یک سال بهار آمده، می بینی که
باز تکرار به بار آمده، می بینی که

سبزی سجده ی ما را به لبی سرخ فروخت
عقل با عشق کنار آمده، می بینی که

آنکه عمری به کمین بود، به دام افتاده
چشم آهو به شکار آمده، می بینی که

حمد هم از لب سرخ تو شنیدن دارد
گل سرخی به مزار آمده، می بینی که

غنچه ای مژده ی پژمردن خود را آورد
بعد یک سال بهار آمده، می بینی که


فاضل نظری - آن ها

در روزگار شما آن هایی است،
خود را با آنها همراه کنید.
آن هایی که چون ابر می گذرند.


نوشته شده توسط : حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار

نوع مطلب : فاضل نظری ،