یادداشت های من یادداشت های روزانه من درباره اینترنت، سیاست، آبکنار، رایانه، شعر، فناوری اطلاعات و ... هر چیزی که بهش علاقه دارم tag:http://husseinjahan.mihanblog.com 2020-08-05T19:56:17+01:00 mihanblog.com آموزش جاوااسکریپت – جلسه نهم: دستور شرطی if…else 2013-04-15T18:13:40+01:00 2013-04-15T18:13:40+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/146 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار دستورات شرطی برای اجرای عمل های متفاوت بر اساس برقراری شرطهای مختلف به کار می رود. دستورات شرطی در خیلی از موارد در هنگام نوشتن یک کد شما نیاز دارید که بر اساس تصمیمات مختلف کارهای متفاوتی انجام دهید. برای انجام این کار شما باید از دستورات شرطی استفاده کنید. در جاوااسکریپت ما دستورات شرطی زیر را داریم: دستور if: برای اجرای بعضی کدها در صورتی که اگر شرطی درست باشد. دستور if..else: برای انجام بعضی دستورات در صورتی که شرطی درست باشد و بعضی دستورات دیگر در صورتی که آن شرط برقرار نب
دستورات شرطی برای اجرای عمل های متفاوت بر اساس برقراری شرطهای مختلف به کار می رود.

دستورات شرطی
در خیلی از موارد در هنگام نوشتن یک کد شما نیاز دارید که بر اساس تصمیمات مختلف کارهای متفاوتی انجام دهید. برای انجام این کار شما باید از دستورات شرطی استفاده کنید.
در جاوااسکریپت ما دستورات شرطی زیر را داریم:
دستور if: برای اجرای بعضی کدها در صورتی که اگر شرطی درست باشد.
دستور if..else: برای انجام بعضی دستورات در صورتی که شرطی درست باشد و بعضی دستورات دیگر در صورتی که آن شرط برقرار نباشد.
دستور if…else if…else: در اینجا می توان چند شرط را با هم بررسی کرد که هر کدام که برقرار بود آن انجام شود.
دستور swith: برای اینکه یکی از مجموعه دستورات را به برقراری یکی از شرطها منحصر کنیم.


دستور If

if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true
  }
دقت کنید که حروف دستور کوچک هستند یعنی در صورتی که از IF استفاده کنید خطایی رخ داده است.
مثال:

<script type="text/javascript">
//Write a "Good morning" greeting if
//the time is less than 10
var d=new Date();
var time=d.getHours();
if (time<10)
  {
  document.write("<b>Good morning</b>");
  }
</script>
دقت کنید که در این دستور از else استفاده نشده است. شما به مرورگر می گویید کاری را انجام دهد فقط اگر شرط گفته شده برقرار باشد.

دستور If…Else

if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true
  }
else
  {
  code to be executed if condition is not true
  }
مثال:

<script type="text/javascript">
//If the time is less than 10, you will get a "Good morning" greeting.
//Otherwise you will get a "Good day" greeting.
var d = new Date();
var time = d.getHours();
if (time < 10)
  {
  document.write("Good morning!");
  }
else
  {
  document.write("Good day!");
  }
</script>

دستور If...else if...else

if (condition1)
  {
  code to be executed if condition1 is true
  }
else if (condition2)
  {
  code to be executed if condition2 is true
  }
else
  {
  code to be executed if neither condition1 nor condition2 is true
  }
مثال:

<script type="text/javascript">
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time<10)
  {
  document.write("<b>Good morning</b>");
  }
else if (time>10 && time<16)
  {
  document.write("<b>Good day</b>");
  }
else
  {
  document.write("<b>Hello World!</b>");
  }
</script>
به دلیل اینکه این دستورات خیلی ساده هستند زیاد آن ها را موشکافی نکردم. در صورتی که از حداقل اطلاعات برنامه نویسی بهره مند باشید به راحتی می توانید این دستورات را درک و نتایج آن ها را بفهمید.
یک مثال تقریبا پیشرفته تر:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var r=Math.random();
if (r>0.5)
{
document.write("<a href='http://www.Husseinjahan.mihanblog.com'>یادداشت های حسین جهانبخش</a>");
}
else
{
document.write("<a href='http://www.hussein.gigfa.com'>من و ارشد</a>");
}
</script>
</body>
</html>
]]>
آموزش جاوااسکریپت – جلسه هشتم: مقایسه و عملگرهای منطقی 2013-04-14T09:01:00+01:00 2013-04-14T09:01:00+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/145 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار مقایسه و عملگرهای منطقی برای بررسی درستی و یا غلط بودن عبارات به کار می روند. عملگرهای مقایسه: عملگرهای مقایسه در عبارات منطقی به کار می رود و برای یافتن تساوی و یا عدم تساوی دو مقدار یا متغییر استفاده می شود. اگر x=5 باشد برای عملگرهای منطقی خواهیم داشت: == بررسی تساوی x==8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt;&gt; false x=5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt;&gt; true === بررسی تساوی (هم مقدار و هم نوع) x== مقایسه و عملگرهای منطقی برای بررسی درستی و یا غلط بودن عبارات به کار می روند.
عملگرهای مقایسه:
عملگرهای مقایسه در عبارات منطقی به کار می رود و برای یافتن تساوی و یا عدم تساوی دو مقدار یا متغییر استفاده می شود.
اگر x=5 باشد برای عملگرهای منطقی خواهیم داشت:
== بررسی تساوی
x==8           >> false
x=5              >> true


=== بررسی تساوی (هم مقدار و هم نوع)
x===5       >>> true
x===”5”     >>> false


!= بررسی عدم تساوی
x!=8           >>> true

> بزرگتر
x>8           >>> false

< کوچکتر
x<8           >>> true

>= بزرگتر یا مساوی

<= کوچکتر و یا مساوی

چگونه از آنها استفاده کنیم؟
عملگرهای مقایسه ای در عبارات شرطی کاربرد دارد و عبارات شرطی عملیاتی را بر اساس مقدار نتیجه شده از این عملگرها انجام میدهد:

if (age<18) document.write("Too young");
درباره عبارات شرطی در جلسه بعد توضیحات بیشتری خواهم داد.

عملگرهای منطقی:
عملگرهای منطقی برای پی بردن به منطق بین متغیرها یا مقادیر به کار می رود.
اگر x=6 و y=3 باشد خلاصه عملگرهای منطقی به صورت زیر است:

&& "و" منطقی مثلاً (x<10&&y>1) نتیجه منطقی درست (true) دارد چون هر دو عبارات درست است.

|| "یا"ی منطقی مثلاً (x==5 ||y==5) نتیجه منطقی غلط (false) دارد چون هر دو عبارت غلط است.

! "نه" یا نقیض منطقی مثلاً !(x==y) نتیجه منطقی درست دارد.

عملگر شرطی
جاوااسکیپت یک عملگر شرطی هم دارد که مقادیری را به متغیرها بر اساس یک شرط نسبت میدهد.
نحو دستوری:

variablename=(condition)?value1:value2
مثال:

greeting=(visitor=="PRES")?"Dear President ":"Dear ";

اگر متغیر visitor مقدار PRES داشته باشد، در آن صورت متغیر greeting مقدار "Dear President " خواهد گرفت در غیر این صورت مقدار "Dear" می گیرد. ]]>
سی غار 2012-06-27T07:57:15+01:00 2012-06-27T07:57:15+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/143 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار جراید - دیروز: نوشابه های گازدار به اندازه ی سیگار خطرناک است.نتیجه گیری غیر اخلاقی: پس سیگار زیادم ضرر ندار.نتیجه گیری غیر اخلاقی: پس سیگار زیادم ضرر ندار.
]]>
مملکت داری 2012-06-18T08:10:31+01:00 2012-06-18T08:10:31+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/142 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلمگفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار از پیامبر اکرم (ص) در روز بعثتش برای یادآوری بعضی مسائل، مملکت رو با کفر و بدون اسلام میشه نگه داشت ولی با اسلام و همراه با ظلم نمیشه.بشنوید: والا پیامدار محمد از فرهاد مهراد الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار


از پیامبر اکرم (ص) در روز بعثتش برای یادآوری بعضی مسائل، مملکت رو با کفر و بدون اسلام میشه نگه داشت ولی با اسلام و همراه با ظلم نمیشه.

بشنوید: والا پیامدار محمد از فرهاد مهراد]]>
درک 2012-06-02T07:34:22+01:00 2012-06-02T07:34:22+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/141 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار ما هیچ وقت همدیگه رو درک نمیکنیم. فقط گاهی که حوصله شو داریم، یه جوری نشون میدیم که مثلا درک کردیم.کلا همه آدما همینجورین. بستگی به حس و حالشون داره.الآن جدیداً همه بی حال شدن، حتی واسه بهتر شدن حالمم که شده نشون نمیدن که درکم می کنن.این چه وضعیتیه آخه؟ کلا همه آدما همینجورین. بستگی به حس و حالشون داره.


الآن جدیداً همه بی حال شدن، حتی واسه بهتر شدن حالمم که شده نشون نمیدن که درکم می کنن.

این چه وضعیتیه آخه؟

]]>
پیشانی سیاه 2012-05-30T17:12:48+01:00 2012-05-30T17:12:48+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/140 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار به خدا قسم، همون خدایی که گفته منو عبادت کنید، گفته مواظب بدنتون هم باشید. ای کسانی که از فرط عبادت پیشانیانتان جوش زده، زخم شده و در اواخرتان سیاه می شود بدانید با استفاده از مهرهای تمیز می توانید ادعا کنید که فقط برای آخرتتان عبادت می کنید و نه برای دنیایتان.از پیامبر که بالاتر نیستید؟ بیشتر از پیامبر که عبادت نمی کنید؟ تا به حال هیچ تصویری از پیامبر، حتی از سوی کسانی که تصاویر توهین آمیز کشیده اند، پیامبر را با پیشانی سیاه ندیده ایم.بالاخره یک روزی باید پاسخگو باشید.از ما گفتن بود.پ ن: والله از پیامبر که بالاتر نیستید؟ بیشتر از پیامبر که عبادت نمی کنید؟ تا به حال هیچ تصویری از پیامبر، حتی از سوی کسانی که تصاویر توهین آمیز کشیده اند، پیامبر را با پیشانی سیاه ندیده ایم.
بالاخره یک روزی باید پاسخگو باشید.


از ما گفتن بود.

پ ن: والله اعلم
]]>
به زودی... 2012-05-25T16:57:57+01:00 2012-05-25T16:57:57+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/139 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار به زودی که هیچ... به دیری هم شاید در این مکان هیچ اتفاقی نیفتد...فعلا همه دنبال اینن که ببینن اجلاس بغداد قیمت ارزو سکه رو کم می کنه یا نه، یا ااینکه این فرد معلوم الحال به نام ش ن بالاخره کی اعدام میشه یا اینکه بنزین کی گرون میشه یا اینکه این پرسپولیس آخرش کی می خواد تیم شه، اینقد ما رو حرص نده، یا اینکه خدا ناصر حجازیو بیامرزه، ولی من فعلا دنبال اینم که امتحانا نزدیکه و من هیچ در بساط ذهنم برای ارسال روی برگ امتحان ندارم و تو این یه هفته باید پرش کنم تا لااقل جلوی نام و نام خانوادگیم خالی
فعلا همه دنبال اینن که ببینن اجلاس بغداد قیمت ارزو سکه رو کم می کنه یا نه، یا ااینکه این فرد معلوم الحال به نام ش ن بالاخره کی اعدام میشه یا اینکه بنزین کی گرون میشه یا اینکه این پرسپولیس آخرش کی می خواد تیم شه، اینقد ما رو حرص نده، یا اینکه خدا ناصر حجازیو بیامرزه، ولی من فعلا دنبال اینم که امتحانا نزدیکه و من هیچ در بساط ذهنم برای ارسال روی برگ امتحان ندارم و تو این یه هفته باید پرش کنم تا لااقل جلوی نام و نام خانوادگیم خالی نباشه...


]]>
بیشعوری یا نه ... مسئله این است 2011-08-11T17:13:20+01:00 2011-08-11T17:13:20+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/138 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار کلمه دانلود کتاب رو گوگل کنید تا ساجسشن های اون ظاهر بشه، یکی از این پیشنهادا دانلود کتاب بیشعوری نوشته&nbsp;آقای دکتر خاویر کرمنته که توسط محمود فرجامی ترجمه شده ولی با توجه به توضیحاتی که در مقدمه داده امکان چاپش از مجرای وزارت ارشاد برای اون میسر نشده و تصمیم گرفته اون رو از طریق دنیای مجازی منتشر کنه. خوب البته با توجه به اسم اصلی کتاب که asshole هست قطعاً هم این انتظار میره... آیا واقعاً بیماری بیشعوری داره زیاد میشه و گسترش پیدا می کنه؟ آیا من یک بیشعور هستم؟ آیا ما هر روز با کلمه دانلود کتاب رو گوگل کنید تا ساجسشن های اون ظاهر بشه، یکی از این پیشنهادا دانلود کتاب بیشعوری نوشته آقای دکتر خاویر کرمنته که توسط محمود فرجامی ترجمه شده ولی با توجه به توضیحاتی که در مقدمه داده امکان چاپش از مجرای وزارت ارشاد برای اون میسر نشده و تصمیم گرفته اون رو از طریق دنیای مجازی منتشر کنه.
خوب البته با توجه به اسم اصلی کتاب که asshole هست قطعاً هم این انتظار میره...

آیا واقعاً بیماری بیشعوری داره زیاد میشه و گسترش پیدا می کنه؟ آیا من یک بیشعور هستم؟ آیا ما هر روز با آدم های بیشعور زیادی رفت و آمد می کنیم و خودمون هم بی خبریم؟ آیا بیشعوری واقعاً یک بیماریه؟
تقسیم بندی آدم ها توی این کتاب به دو دسته است: بیشعور و نا بیشعور و از این دو حالت خارج نیست. با توجه به خصوصیات گفته شده در نهایت به این نتیجه رسیدم که من یک نابیشعور هستم ولی نمی دونم خدا رو شکر کنم یا اینکه اعصابم خرد باشه که چرا آدم بیشعوری نبودم تا شاید وضعم از اینی که هست بهتر باشه.

بعضی از نکاتی که توجهم رو جلب کرد اینجا آوردم براتون، اول باید بگم که در فصلی از کتاب انواع بیشعورها رو تقسیم بندی کرده، خصوصیاتشون رو گفته و گاهاً راه هایی برای درمان اونها و یا مقابله با اون ها رو مطرح کرده.
ذکر این نکته لازمه که توجه کنید که قانون جاذبه (قانون جذب) سالها پیش در امریکا مطرح شد و بعد از اون به خاطر پخش مستند اون از سیمای کشورمون در ایران طرفدار پیدا کرد و شد عاملی برای پول درآوردن و چاپیدن از یک سری افراد ساده لوح و بدبخت و خیلی از مباحث جدید دیگری که به تازگی توی کشورمون طرفدار پیدا کرده مثل شادکامی در زندگی، MBA، جنبش های اعتراضی بر علیه همه چیز (اعتراض به دولت، اعتراض به صدا و سیما، اعتراض به عملکرد دانشگاه ها، اعتراض به آلودگی محیط زیست، اعتراض به اسیدپاشی روی صورت آمنه بهرامی، اعتراض به بخشیدن حکم قصاص از طرف اون، اعتراض به فرنود راستگو، اعتراض به دروغگویی خاله نرگس، اعتراض به عوض کردن نام خلیج همیشه فارس، اعتراضات مربوط به کتیبه حقوق بشر، اعتراض به توهین به کورش بزرگ، اعتراض به ولنتاین، حمایت از سپندامزگان، اعتراض به جلوگیری از آب بازی در پارک آب و آتش، اعتراض به  گشت ارشاد، اعتراض به بدحجابی در جامعه، اعتراض به شهریه دانشگاه آزاد، اعتراض به من و ...)، . تمام افرادی که وقت و انرژیشون رو برای جمع کردن یک سری افراد و قبولاندن اینکه باید اون چیزی که برای اونها مهمه برای بقیه هم مهم باشه مصداق بارز بیشعوریه. البته این اعتراضات توی کشور ما فعلاً فقط محدود به دنیای مجازیه و چندان در سطح جامعه با تظاهرات، گردهمایی ها و ... همراه نیست و این یکی از دلایلیه که به نظر من بیشعوری از این دست به این زودی ها در ایران فراگیر نخواهد شد.
حالا نکاتی که به نظر جالب بود رو براتون میارم:
1- تابلوترین نوع بیشعورهای تجاری، بیشعورهای MBA هستند که حروف مخفف عبارت «خبره در بیشعور بودن» (Master of Bieng an Asshole) است. اینها افرادی هستند با تئوری های عریض و طویل که عقلشان پاره سنگ بر میدارد. آدم هایی با مدارک دهان پر کن از موسسات علمی جهانی که برای هر مسئله ای پاسخی (و نه راه حلی) در آستین دارند.

2- بیشعورهای مدنی قابلیت شگفت انگیزی برای دیدن تنها یک وجه از هر مسئله ای را دارند: همان وجهی که نفع آنها را تامین می کند. به همین خاطر است که سفیدپوستانی که با سیه پوستان بدرفتاری می کنند «نژادپرست» خوانده میشوند اما سیاه پوستانی که با سفیدپوستان بدرفتاری می کنند فقط همسایه های بدی محصوب می شوند. سیاهانی که علیه سفیدها تبعیض قائل می شوند «فعال اجتماعی» خوانده می شوند!!1

3- بیشعور عصر جدید: سوداگر سیاری که نه به او الهام می شود و نه عقل درست و حسابی دارد، اما تیز و بز است و می تواند با دیدن یک نفر فوری رگ خوابش را پیدا کند و بدوشدش.
یم بار با کلاس های مهارت در شهامت و دفعه بعد با سمینارهای تناسخ و مرتبه بعدی همایش های خودشادمان کنی. اما تمام اینها سودجویی از ساده لوحی سرشت بشری است که منشا آنها آرزوی همگانی برای ما بهتر و شادکام تر بودن است.
ورد کلام این افاراد ای است که چون خدا همه جا حضور دارد پس تمام آن چیزی که لازم است انام دهیم این است که به این نیروی کیهانی متصل شویم تا بدین ترتیب با هرکجا و هر کسی که مایل باشیم هماهنگ شویم. اگر پول می خواهیم کافیست که با استفاده از این هماهنگی آن را به سوی خود بکشانیم.2

4- برخی صاحب نظران معتقدند تنها راه جلوگیری از رشد بیشتر کاغذبازی، حذف تفریحات پشت میزنشین هاست.ذبر طبق بعضی از پیشنهادهای رادیکال، باید منشی ها بر حسب تعدا  افرادی که به آنها کمک می کنند ارزیابی شوند، تمام پرونده ها تا حد یک روی یک برگه A4 مختصر شوند و تمام نهادهای دولتی به شرکت های خصوصی تبدیل شوند.


پ ن:
1- درباره بیشعوری مدنی من خودم حرفهای زیادی دارم ولی به سبکی که در حال حاضر در جریانه و منبع اونها ایمیل، فیس بوک، توئیتر، گاهاً کلوب و بعضی شبکه های تلویزیونیه. شاید در فرصتی دیگر...
2- این کتاب مربوط به سال 1990 هست (کتاب بیشعوری). همونطور که قبلاً هم گفتم این مباحث در اون زمان در امریکا به اندازه حال حاضر ایران گسترش پیدا کرده بود و موجی از بیشعوری را برانگیخته بود، من اطمینان دارم بسیاری دیگر از این نوع واردات هم در آینده نه چندان دور خواهیم داشت. نمونه ی آن نتورک مارکتینگ که البته الآن مدتیست که خفه شده اند ولی همچنان هستند و خواهند بود.

]]>
آموزش HTML5 – جلسه سیزدهم – صفات رویداد (Event Attributes) 2011-08-10T20:10:25+01:00 2011-08-10T20:10:25+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/137 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار HTML4 توانایی اجازه دادن به رویدادها برای راه اندازی اعمال، مثل شروع یک کد جاوااسکریپت وقتی که یک کاربر روی یک عنصر کلیک می کند، را ایجاد کرد. برای آموزش برنامه نویسی رویدادها باید به آموزش های جاوااسکریپت و DHTML مراجعه نمایید. در پایین خواص رویداد جهانی که می توانید در عناصر HTML5 از آن ها استفاده نمایید آمورده شده است. &nbsp; خواص رویداد Window این خواص روی تگ &lt;body&gt; اعمال می شود: onafterprint اسکریپت بعد از پرینت یک سند اجرا می شود. onbeforeprint HTML4 توانایی اجازه دادن به رویدادها برای راه اندازی اعمال، مثل شروع یک کد جاوااسکریپت وقتی که یک کاربر روی یک عنصر کلیک می کند، را ایجاد کرد. برای آموزش برنامه نویسی رویدادها باید به آموزش های جاوااسکریپت و DHTML مراجعه نمایید.

در پایین خواص رویداد جهانی که می توانید در عناصر HTML5 از آن ها استفاده نمایید آمورده شده است.

 

خواص رویداد Window

این خواص روی تگ <body> اعمال می شود:

onafterprint

اسکریپت بعد از پرینت یک سند اجرا می شود.

onbeforeprint

اسکریپت قبل از پرینت یک سند اجرا می شود.

onbeforeonload

اسکریپت قبل از لود صفحه اجرا می شود.

onblur

اسکریپت در صورت که تمرکز (فوکس) کاربر از صفحه خارج شد.

onerror

اسکریپت در صورت بروز یک خطا رخ می دهد.

onfocus

اسکریپت در زمانی که کاربر روی یک پنجره فوکوس کرد اجرا می شود.

onhaschange

اسکریپت در زمانی که تغییر در سند ایجاد شود اجرا می شود.

onload

اسکریپت در زمانی که صفحه لود می شود اجرا می شود.

onmessage

اسکیرپت زمانی که یک کادر پیام فراخوانی می شود، اجرا می شود.

onoffline

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند به حالت آفلاین می رود.

ononline

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند آنلاین می شود.

onpagehide

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند مخفی می شود.

onpageshow

اسکریپت زمانی اجرا می شود که سند نمیان می شود.

onpopstate

اسکریپت زمانی اجرا می شود که تغییراتی در history مرورگر رخ دهد.

onredo

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر روی سند یک عمل redo انجام دهد.

onresize

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر بخواهد اندازه پنجره را تغییر دهد.

onstorage

اسکریپت زمانی اجرا می شود که صفحه لود می شود.

onundo

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر روی سند یک عمل undo انجام دهد.

onunload

اسکریپت زمانی اجرا می شود که کاربر سند را ترک کند.

 

 

خواص رویداد Form

رویدادهایی که توسط یک فرم HTML فراخوانی می شود. رئی تمام تگ های HTML5 اعمال می شود ولی بیشتر وی عناصر فرم آن ها را اعمال می کند.

onblur

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک تمرکز از روی یک عنصر خارج شود.

onchange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که تغییر در عنصر رخ دهد.

oncontextmenu

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک منوی context menu اجرا شود.

onfocus

اسکریپت زمانی اجرا می شود که روی یک عنصر فوکوس شود.

onformchange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که روی یک فرم تغییر اعمال شود.

onforminput

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک فرم یک ورودی را از کاربر بگیرد.

oninput

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر یک ورودی را از کاربر بگیرد.

oninvalid

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر نا معتبر باشد.

onreset

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک فرم ریست شود (این صفت در HTML5 نا معتبر است.)

onselect

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر انتخاب شده است.

onsubmit

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک فرم ثبت (submit) شود.

 

 

صفات Keyboard

onleydown

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه فشار داده شود.

onkeypress

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه فشار داده شده و رها شود.

onkeyup

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه رها شود.

 

 

صفات Mouse

onclick

اسکریپت زمانی اجرا می شود که ماوس کلیک شود.

ondblclick

اسکریپت زمانی اجرا می شود که ماوس دابل کلیک شود.

ondrag

اسکریپت زمانی اجرا می شود که عنصری درگ شود.

ondragend

اسکریپت زمانی اجرا می شود که درگ کردن عنصر خاتمه یابد.

ondragenter

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر در یک محیط مقصد معتبر درگ شود.

ondragleave

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر روی یک محیط مقصد معتبر درگ شود.

ondragstart

اسکریپت زمانی اجرا می شود که عمل درگ آغاز شود.

ondrop

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک عنصر درگ شده دراپ شود (رها شود)

onmousedown

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک دکمه ماوس فشار داده شود.

onmousemove

اسکریپت زمانی اجرا می شود که نشانگر ماوس حرکت کند.

onmouseout

اسکریپت زمانی اجرا می شود که نشانگر ماوس خارج از محیط یک عنصر حرکت کند.

onmouseover

اسکریپت زمانی اجرا می شود که نشانگر ماوس روی محیط یک عنصر حرکت کند

onmouseup

اسکریپت زمانی اجرا می شود که دکمه ماوس رها شود.

onmousewheel

اسکریپت زمانی اجرا می شود که چرخ ماوس شروع به چرخیدن کند.

onscroll

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اسکرول بار شروع به پیمایش شود.

 

صفات Media

onabort

اسکریپت زمانی اجرا می شود که رویداد abort (لغو) روی دهد.

oncanplay

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه می تواند شروع به اجرا شود ولی شاید برای بافر شدن باد توقف کند.

oncanplaythrough

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه بدون اینکه بافر شود می تواند تا انتها اجرا شود.

ondurationchange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که زمان یک رسانه تغییر کند.

onemptied

اسکریپت زمانی اجرا می شود که منبع یک رسانه به صورت ناگهانی خالی شود (در اثر خطای شبکه یا خطا در لود یا ...)

onended

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اجرای یک رسانه به پایان برسد.

onerror

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خطایی در طی لود شدن یک عنصر رخ دهد.

onloadeddata

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اطلاعات رسانه لود شده است.

onloadedmetadata

اسکریپت زمانی اجرا می شود که مدت زمان و دیگر اطلاعات مدیا برای یک عنصر media لود شده است.

onloadstart

اسکریپت زمانی اجرا می شود که لود یک مدیا آغاز شود.

onpause

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه pause شود.

onplay

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه شروع به اجرا شود.

onplaying

اسکریپت زمانی اجرا می شود که یک رسانه در حال اجراست.

onprogress

اسکریپت زمانی اجرا می شود که مرورگر در حال گرفتن یک رسانه از منبعش است.

onratechange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اندازه زمان اجرا  شده ی یک رسانه تغییر کرده است.

onreadystatechange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که ready-state تغییر کند.

onseeked

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خاصیت seeking عنصر media مقدار true ندارد و پیمایش تمام شده است.

onseeking

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خاصیت seeking عنصر media مقدار true  دارد و پیمایش آغاز شده است.

onstalled

اسکریپت زمانی اجرا می شود که خطایی در گرفتن رسانه از منبع رخ دهد (stalled).

onsuspend

اسکریپت زمانی اجرا می شود که مرورگر در حال گرفتن یک رسانه از منبع است ولی قبل از اینکه به طور کامل گرفته شود متوقف شود.

ontimeupdate

اسکریپت زمانی اجرا می شود که رسانه موقعیت زمان اجرایی اش را تغییر دهد.

onvolumechange

اسکریپت زمانی اجرا می شود که رسانه صدایش تغییر کند و یا صدایش قطع شود (mute).

onwaiting

اسکریپت زمانی اجرا می شود که اجرای رسانه متوقف شود اما انتظار resume وجود داشته باشد.

 

بسیار خوب این بخش هم تمام شد می توانید پی دی اف این 13 جلسه را از طریق لینک زیر و از وب سایت آیاپیر دریافت نمایید. برای دریافت روی تصویر زیر کلیک کنید تا به وب سایت آیاپیر منتقل شوید و از آنجا می توانید لینک دانلود را مشاهده و آن را دانلود نمایید.

دانلود آموزش HTML5 قسمت اول

 

]]>
بلندی های بادگیر - وادرینگ هایتز 2011-08-09T12:27:35+01:00 2011-08-09T12:27:35+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/136 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار بعد از خوندن این کتاب به این نتیجه رسیدم که همیشه بدی ها پیروز می شوند و به هر چه می خواهند می رسند مگر در 20 صفحه آخر کتاب.پ ن: 1- خوب می خوام دیگه تو اون 20 صفحه هم خوبی پیروز نشه، اعصاب و روان آدمو به هم می ریزن، همش بدبختی، همش فلاکت، همش این هیت کلیف نامرد هر کاری خواست کرد هیشکی هم نتونست هیچ غلطی کنه. اه اه اه...2- بلندی های بادگیر از امیلی برونته ست.

پ ن:
1- خوب می خوام دیگه تو اون 20 صفحه هم خوبی پیروز نشه، اعصاب و روان آدمو به هم می ریزن، همش بدبختی، همش فلاکت، همش این هیت کلیف نامرد هر کاری خواست کرد هیشکی هم نتونست هیچ غلطی کنه. اه اه اه...
2- بلندی های بادگیر از امیلی برونته ست.
]]>
آموزش HTML5 – جلسه دوازدهم – صفات جهانی (Global Attributes) 2 2011-08-01T17:15:05+01:00 2011-08-01T17:15:05+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/135 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار بخش دوم صفات جهانی در زیر آمده است. همانطور که در جلسه قبل توضیح دادم صفات زیر توسط تمام تگ های HTML5 به جز تعداد اندکی پشتیبانی می شود. id مقداری که میگیرد: یک id یک id منحصر به فرد برای هر عنصر تعریف می کند. از صفت id می توان به عنوان یک لینک anchor توسط یک کد جاوااسکریپت (به کمک HTNL DOM) یا توسط CSS برای ایجاد یا تغییر استیل یک عنصر با id خاص استفاده کرد. مثال: &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;script type="text/javascript"&gt; function change_header() { document.
بخش دوم صفات جهانی در زیر آمده است. همانطور که در جلسه قبل توضیح دادم صفات زیر توسط تمام تگ های HTML5 به جز تعداد اندکی پشتیبانی می شود.

id

مقداری که میگیرد: یک id

یک id منحصر به فرد برای هر عنصر تعریف می کند. از صفت id می توان به عنوان یک لینک anchor توسط یک کد جاوااسکریپت (به کمک HTNL DOM) یا توسط CSS برای ایجاد یا تغییر استیل یک عنصر با id خاص استفاده کرد.

مثال:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function change_header()
{
document.getElementById("myHeader").innerHTML="Nice day!";
}
</script>
</head>
<body>
<h1 id="myHeader">Hello World!</h1>
<button onclick="change_header()">Change text</button>
</body>
</html>

 

استفاده از id در CSS

http://www.w3schools.com/html5/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_id_css

استفاده از id برای ساخت لینک Anchor

http://www.w3schools.com/html5/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_id_anchor


lang

مقداری که میگیرد: کد زبان مورد نظر

زبان محتویات عنصر مورد نظر را مشخص می کند.

مثال:

<p lang="fr">Ceci est un paragraphe.</p>

فهرست کدهای زبانی قابل استفاده در این صفت:

http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp

 

 

spellcheck

مقداری که میگیرد: true یا false

توضیحات: این صفتی است که مشخص می کند محتویات یک عنصر از نظر گرامری بررسی شوند یا نه. متن های زیر قابل بررسی هستند:

-          مقدار یک فیلد ورودی متنی (غیر پسوردی)

-          مقدار یک عنصر text area

-          متن در عناصر قابل ویرایش (مانند مثال بعد)

مثال:

<p contenteditable="true" spellcheck="true">This is a praggagraph. It is editable. Try to change this text.</p>

 

style

مقداری که میگیرد: تعاریف و دستورات CSS که با سمی کالن (;) از هم جدا می شوند.

توضیحات: سبک های درون خطی را برای عناصر مختلف تعیین می کند. این سبک ها بر سبک هایی که در داخل تگ های <style> و فایل های css خارجی ارجحیت دارد و آن ها را override می کند.

مثال:

<h1 style="color:blue;text-align:center">This is a header</h1>
<p style="color:green">This is a paragraph.</p>

 

 

tabindex

مقداری که میگیرد: یک عدد

توضیحات: این اعداد ترتیبی که با زدن دکمه Tab صفحه کلید توسط کاربر روی آن ها می رود را مشخص می کند.

مثال:

<a href="http://www.husseinjahan.mihanblog.com/" tabindex="2">Hussein’s Blog</a><br />
<a href="http://www.hussein.gigfa.com/" tabindex="1">من و ارشد</a><br />
<a href="http://www.google.com/" tabindex="3">Google</a>


title

مقداری که میگیرد: یک متن

توضیحات: این خاصیت اطلاعات بیشتری درباره یک عنصر می دهد. این اطلاعات وقتی ماوس رو آن عنصر قرار می گیرد به صورت tooltip نمایش داده می شود.

 

]]>
همشهری جوان شماره این هفته 2011-07-30T01:41:58+01:00 2011-07-30T01:41:58+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/134 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار یادمه می خواستم هر هفته درباره همشهری جوان اون هفته بنویسم ولی وقتی همشهری جوان نمی خونم چجوری درباره ش بنویسم؟!!! دوست دارم به سکون سین 2011-07-30T01:28:32+01:00 2011-07-30T01:28:32+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/133 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار من همیشه دوست داشتم که همیشه بلاگ بنویسم. همیشه دوست داشتم که همیشه بنویسم. همیشه دوست داشتم که هر روز روزنگار داشته باشم ولی مگه هر روز روزیه که بشه در موردش نوشت؟ مگه هر روز روزیه که بشه ازش نوشت؟ نیست دیگه آقاجان نیست...ولی الآن دیگه دوست دارم که هر روز بنویسم. الآنی که 23 روز دیگه فقط می تونم بنویسم و بعدش باید برم و به نظام خدمت کنم، الآنی که 23 روز دیگه 2 سال ریختن وقت و عمرم توی جوق آب شروع میشه.خیلی چیزا می خواستم الآن بگم. یکی اینکه روزایی رو که آدم می تونه بیشتر فکر کنه دوست دارم، ولی الآن دیگه دوست دارم که هر روز بنویسم. الآنی که 23 روز دیگه فقط می تونم بنویسم و بعدش باید برم و به نظام خدمت کنم، الآنی که 23 روز دیگه 2 سال ریختن وقت و عمرم توی جوق آب شروع میشه.
خیلی چیزا می خواستم الآن بگم. یکی اینکه روزایی رو که آدم می تونه بیشتر فکر کنه دوست دارم، روزایی رو که آدم می تونه یه تصمیمای جدیدی رو بگیره دوست دارم، روزایی که آدم دغدغه زندگی رو نداره دوست دارم. روز قبل از این روزا بود و البته شبش که به الآن که ساعت 6 و 8 دقیقه صبحه رسیده. کلاً این مدل زندگی رو دوست دارم...

]]>
دوست داریم چه چیزهایی یاد بگیریم؟ 2011-07-30T01:00:15+01:00 2011-07-30T01:00:15+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/132 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار می دونین ما ایرانیا بیشتر دوست داریم چه چزایی رو از اینترنت یاد بگیریم؟ من میگم الآن براتون. من فقط آموزشو تو گوگل زدم ببینم چه پیشنهادایی بهم میده.1- آموزش فیس بوک: فکر کنم کار با فیس بوک یه چیز تو مایه های کار با 3D Max باشه که انقدر همه دنبال یاد گرفتنشن.2- آموزش رقص: از عناصر مهم زندگی ما د حال حاضر بعد از یاد گرفتن فیس بوک یادگرفتن نحوه تخلیه قرهای انباشته شده در کمره.3- آموزش زبان انگلیسی: بعد از اینکه ما رقصیدنو یاد گرفتیم در درجه ی سوم باید زبانم یاد بگیریم چون خیلی ضایع ست اگه بلت نبا 1- آموزش فیس بوک: فکر کنم کار با فیس بوک یه چیز تو مایه های کار با 3D Max باشه که انقدر همه دنبال یاد گرفتنشن.
2- آموزش رقص: از عناصر مهم زندگی ما د حال حاضر بعد از یاد گرفتن فیس بوک یادگرفتن نحوه تخلیه قرهای انباشته شده در کمره.
3- آموزش زبان انگلیسی: بعد از اینکه ما رقصیدنو یاد گرفتیم در درجه ی سوم باید زبانم یاد بگیریم چون خیلی ضایع ست اگه بلت نباشیم.
4- آموزش پوکر: پوکر در رکن بعدی اهمیت در زندگی ما قرار داره. واقعاً پوکر انقد مهمه؟
5- آموزش عکاسی
6- آموزش فتوشاپ
7- آموزش گیتار
8- آموزش هک
9- آموزش html

یعنی بین اینترنت روهای ما این چیزا بیشتر مورد علاقه ست.


حالا ببینین خارجیا بیشتر دنبال چی هستن.
1-آموزش پرواز!!! من نفهمیدم این learn to fly به خاطر بازی فلشی به همین اسم انقدر طرفدار داره یا واقعاً می خوان از طریق اینترنت یادبگیرن چجوری پرواز کنن یا شایدم یه چیز دیگه، من که خاغرجی نیستم بدونم اونا به چی فکر می کنن!!
2- آموزش اسپانیایی
3- سایت آموزش زبان learn4good و البته یه سری خدمات دیگه...
4- آموزش فرانسوی
5- آموزش تایپ کردن
6- آموزش ژاپنی
7- آموزش یاهو 360
8- آموزش ایتالیایی
9- آموزش جاوا

می بینید که ما فقط دوست داریم زبون اونها رو یاد بگیریم و اونها دوست دارن زبون همه ی دنیا رو یاد بگیرن.

تحلیل این دو تا آمار با هر آنکه این مطلب رو می خونه...
]]>
1 2011-07-30T00:52:51+01:00 2011-07-30T00:52:51+01:00 tag:http://husseinjahan.mihanblog.com/post/131 حسین (کیوان) جهانبخش آبکنار بعضی حرف ها فقط برای نوشتنن، نه واسه گفتنپ ن: فکر کنین می خواین با یه نفر حرف بزنین، به جای حرف زدن عین آدم هی واسش شعر بخونین. نمیشه که! ولی من منظورم اصلاً این مثال نیست...


پ ن: فکر کنین می خواین با یه نفر حرف بزنین، به جای حرف زدن عین آدم هی واسش شعر بخونین. نمیشه که! ولی من منظورم اصلاً این مثال نیست...
]]>